מינהל החירום

 
 

 מר זיאד מטר – קב"ט ומנהל מנהל חירום

ייעוד מחלקת הבטיחות ומינהל החירום לרכז את כלל פעילויות הביטחון בשטח המוניציפאלי לנחף מגוון הפעילויות והמשימות, הוא רחב ומתבטא בנושאים הבאים:

·         איגום כוחות הביטחון, החירום וההצלה לכדי פורום אחיד ומתואם ואבטחת מוסדות החינוך.

·         אבטחת טקסים ואירועים כדוגמא פסטיבלים, תהלוכות ועוד .

·         תיאום פעולה עם השיטור הקהילתי.

·         טיפול במערכות אזעקה ולחצי מצוקה.

·         יחסי גומלין עם המשטרה לשיפור שירות המשטרה וסיוע לכוחות המשטרה .

·         ריכוז נושא מל"ח (משק לשעת חירום) במועצה הכנת גורמי המועצה למצבי חירום בכדי לתת מענה לצרכים המתהווים בעתות חירום .

·         הפעלת מערך מתנדבים.

·         תיאום וקשר עם משרדי הממשלה הרלוונטיים: משרד הביטחון, החינוך, הפנים בטחון פנים, רווחה וכו' . בטחון/בטיחות בתחום הישוב לרבות מוסדותיה.

·         הכנת תכניות הכשרה לכלל העוסקים בבטיחות ובמצבי חירום.

·         הכנת מערך מל"ח ופס"ח שיהיה מוכן בחירום.

·         קשר מתמיד עם גורמי פנים: בתוך הרשות והקהילה.

·         דאגה למוכנות מוסדות המועצה לשעת חירום: רעידת אדמה או מלחמה או שבר אחר. תרגול צוות המוסדות והשוהים בו.

·         העברת הנחיות כלליות הן בשגרה והן בחירום.

·         אחראי על מחסן חירום ומוכנות הציוד שמאוחסנים בו.

 

 
 

عدد التعليقات (0) | عرض كل التعليقات

 
 
 
 
 
 
 
 

اتصلوا بنا