הנהלה

 
 

 מר עבדאלבאסט קיס – ראש המועצה
מר מוחמד זורי – סגן מ"מ ראש מועצה
גב' פאטמה קאדרי – מהלת לשכת ראש המועצה ויועצת ראש המועצה למעמד האישה
גב' ג'מאלאת קאדרי – מזכירות כללית.

קבלת קהל: בתיאום מראש בימים א'- ה' בין השעות 8:00 – 15:30
טלפון: 04-9987140 – 04-6055600 פקס: 04-9985693
דוא"ל: LISHKA@NAHEF.MUNI.IL
המועצה פועלת באמצעות ראש המועצה.
עוסק בניהול העניינים המקומיים של היישוב. ודואג לשירותים שמעניקה הרשות המקומית לתושביה. מועצת הרשות (מליאת המועצה), היא גורם נבחר אשר בידיו הסמכות והיכולת לאשר נושאים ועניינים המוגדרים בחוק, לחוקק חוקי עזר, לפקח, לבקר וליזום בתחומי פעילותה של הרשות המקומית. הנהלת המועצה המקומית מעלה לאישור בפני מועצת הרשות נושאים המחייבים אישור המליאה. ראש הרשות קובע סדר היום של ישיבות המועצה.
התוויית מדיניותה של הרשות, תכניות העבודה שלה וענייניה הכספיים.
ניהול מקרקעי הרשות
הקמת תאגידים עירוניים.
הכנת תקציב הרשות ביחד עם גזבר המועצה.
קשר עם תושבים.
אישור המלצות ועדות המועצה.בעת אי אישור ההמלצה תובא לאישור המליאה.
קשר עם משרדי הממשלה וגופים אחרים לקידום פרויקטים לפיתוח הישוב.

 
 

عدد التعليقات (0) | عرض كل التعليقات

 
 
 
 
 
 
 
 

اتصلوا بنا