תחומי אחריות מחלקות המועצה

 
 

 הנהלה
 מזכירות
 משאבי אנוש וחשבות שכר:
 גזברות
 חינוך
 יחידת נוער
 הנדסה ושיפור פני העיר
 תברואה ורישוי עסקים
 מינהל החירום
 תוכנית עיר ללא אלימות ומניעת סמים
 ספורט
 רווחה
 מבקר המועצה

 
 

عدد التعليقات (0) | عرض كل التعليقات

 
 
 
 
 
 
 
 

اتصلوا بنا