חשיבה מתמטית

 
 

  

שם הארגון:
מועצה מקומית נחף –יחידת הנוער
שם החוג:
חשיבה מתמטית
מטרות החוג:
1. חשיבה מחוץ לקופסה
2. לימוד אסטרטגיות חשיבה חדשים
3. עבודה קבוצתית
4. בניית הביטחון העצמי ויצירת קשרים חברתיים
5. יצירת זיקה חיובית למידה.
אוכלוסיית היעד:
כיתות ג' ,ו'
סה"כ שעות לחוג+ סה"כ מס' מפגשים:
60 שעה
 40 מפגש
שם המדריך:
קייס ריא
 
סילבוס מפורט:
מס' מפגש
נושאים
1
היכרות לקבוצה - שיחה על חשיבות הנושא
2
פיתרון חידות שונות
3
פיתרון חידות שונות
4
סדנת חברתית- העצמה אישית
5
אסטרטגיות חשיבה
6
אסטרטגיות חשיבה
7
אסטרטגיות חשיבה
8
סדנה חברתית- דימוי עצמי
9
אנליזה ופתרון בעיות
10
אנליזה ופתרון בעיות
11
אנליזה ופתרון בעיות
12
סדנה חברתית- התמודדות עם פחדים
13
פתרון בעיות דרך ציור\ תמונה
14
פתרון בעיות דרך ציור\ תמונה
15
פתרון בעיות דרך ציור\ תמונה
16
סדנה חברתית- התמודדות עם הצלחה וכישלון
17
פתרון פעיות דרך ניחוש
18
פתרון פעיות דרך ניחוש
19
פתרון פעיות דרך ניחוש
20
סדנה חברתית- מעורבות חברתית
21
ארגון נתונים
22
ארגון נתונים
23
ארגון נתונים
24
סדנה חברתית- הקבוצה ואני איך תורם לגיבוש הקבוצה
25
לוגיקה במתמטיקה
26
לוגיקה במתמטיקה
27
לוגיקה במתמטיקה
28
סדנה חברתית- להוביל בדרך אחרת
29
אסטרטגיות חשבון ובדיקת כל האפשריות
30
אסטרטגיות חשבון ובדיקת כל האפשריות
31
אסטרטגיות חשבון ובדיקת כל האפשריות
32
סדנה חברתית- תרומה לקהילה- אנשים עם צרכים מיוחדים
33
אסטרטגיות ניהול מידע ופתרון בעיות
34
אסטרטגיות ניהול מידע ופתרון בעיות
35
אסטרטגיות ניהול מידע ופתרון בעיות
36
סדנה חברתית- תכנון יעדים                             
37
בחירת דרך לפתרון מהירה
38
בחירת דרך לפתרון מהירה
39
בחירת דרך לפתרון מהירה
40
מפגש סיום
 

 
 

عدد التعليقات (0) | عرض كل التعليقات

 
 
 
 
 
 
 
 

اتصلوا بنا