ההנדסה

 
 

מר מוחמד מסרי – מהנדס המועצה

מר והיב מסרי – עוזר מהנדס ותחזוקה כללית.

מר עבדאלחכים חאג',

מר ג'מיל חסן

מר עבדאלסלאם מסרי,

מר ג'מאל עבדאלכרים סעיד

מר מוחמד חמד חאג'

שלשה תחומים עיקריים:

1.       תכנון ישובי .

2.       פרויקטים הנדסיים של בינוי, פיתוח ותשתיות ציבוריות .

3.       אחזקה ושימור של תשתיות קיימות.

מהנדס המועצה משמש סמכות מקצועית הנדסית עליונה ברשות המקומית הכוללת את התחומים הבאים:

·         אחריות על תכנון לטווח ארוך של אזורים ושכונות.

·         אחריות להכנה ולעריכה של תכניות בנין ערים המוגשות ע"י המועצה .

·         אחריות לבדיקה ומתן חוות דעת לוועדות התכנון, על תכניות בנין ערים המוגשות ע"י יזמים אחרים.

·         הכנת חומר לדיונים במועצה ובוועדות התכנון השונות: מועצה ארצית, ועדה מחוזית, ועדה מקומית ועוד.

·         ייצוג בפני גורמי חוץ בנושאי תכנון ערים, כגון: משרד הבינוי והשיכון , נתיבי ישראל (מע"צ), משרד התחבורה וכו'.

·         מתן מידע לציבור בנושא תכנון ופיתוח .

·         השתתפות פעילה בוועדה לתכנון ולבנייה מרחבית בית הכרם וועדה המחוזית והארצית ועוד...

·         טיפול בנושאים של רישוי בנייה, פיקוח על חריגות בנייה בשטחי ציבור וכיו"ב, תוך קיום קשרים שוטפים ומתמידים עם ועדות התכנון ועם המחלקה המשפטית .

·         אחריות לניהול נכסי הרשות.

·         הופעה בבתי משפט בנושאים תכנוניים והנדסיים.

·         תכנון ופיקוח על הקמת מבנים ציבוריים.

·         אחריות לביצוע תפקידים המוטלים על מהנדס המועצה מכוח חוק התכנון והבנייה, כגון מבנים מסוכנים וכיו"ב.

·         ייצוג הרשות המקומית במוסדות ציבור ייעודיים בנושאי בנייה ופיתוח כגון: רשות ניקוז אזורית , מערכת כבשים אזורית וכיו"ב.

·         ניהול מו"מ עם מוסדות ציבוריים ועם יזמים בנושאי בנייה ופיתוח.

·         הוצאת מכרזים לבניה, שיפוצים , כבישים תשתית וכו'.

·         פיקוח על עבודות קבלניות המבוצעות מטעם הרשות ואישור חשבונות לתשלום.

·         תכנון מערכת תנועה, ריכוז ועדת התנועה של המועצה ואחריות לביצוע החלטותיה .

·         כבישים תשתיות ושטחי ציבור ופיתוחם.

·         אחריות על מיפוי ומדידות בתחום הרשות.

·         קיום קשרים ותיאום עבודות עם גורמי חוץ, כגון: חברת החשמל, בזק וכיו"ב.

·         טיפול בשיקום פיזי, בשיתוף הגורמים המקומיים והממלכתיים האחראיים לנושא הסדר מקרקעין של שכונות שבנייתן מסתיימת, בשיתוף מנהל מקרקעי ישראל משרד השיכון.

·         טיפול בהפקעות של שטחים לצרכי ציבור.

 

 

 

מדור שיפור פני העיר – תחזוקה כללית:

תחומי האחריות של המדור:

·         תחזוקת כבישים, מדרכות וקירות תמך.

·         סימוני כבישים, תמרורי דרכים, מעקות בטיחות ושלטי רחוב.

·         הרכבת גדרות ותחום שטחים.

·         פיקוח ומעקב על עבודות תשתית התווספות לישוב.

חשמל ותאורה:

·         תחזוקה פנסי תאורת רחוב ועמודי תאורה.

·         תחזוקת מרכזיות חשמל של המועצה.

·         שירות ותחזוקה לבניני ציבור.

·         פיקוח על עבודות תשתית .

·         פיקוח ומעקב על צריכת חשמל בכל מבני הציבור כולל חינוך ותאורת רחובות.

·         הכנת מערכת תאורה ורשת חשמל באירועים ציבוריים.

מדור גינון:

·         תחזוקת עצים.

·         השקיה בגינות ציבוריות.

·         תחזוקת מתקני משחק בשצ"פים.

מחלקת ההנדסה דואגת לתוכניות מגירה לפרויקטים שונים לפיתוח הישוב והגשתם למשרדי ממשלה מתקצבים.

מעקב אחרי ניצות תקציבי הפיתוח המאושרים לרשות.


 

 
 

عدد التعليقات (0) | عرض كل التعليقات

 
 
 
 
 
 
 
 

اتصلوا بنا